Medikal eskort hizmeti

Medexclusive, hastanın transferi sırasında olabilecek tüm ihtimallere karşın hastanın stabilitesini sağlamak ve hastayı gitmesi planlanan sağlık kuruluşuna alacağı tedaviye uygun en iyi şartlarda ulaştırma ile görevli tecrübeli uçuş sağlığı ekipleri ve hizmetini sağlar.

Eskort hizmetinde yer alan ekip hastanın ihtiyaçlarına göre farklı uzmanlık alanlarından oluşabilir. Hastanın epikrizi, primer hekim görüşü temel alınarak Medexclusive tarafından hasta sağlığı için en uygun medikal eskortluk hizmeti belirlenir.

Hasta transferi yoğun bakım şartları veya yaşam destek ünitesine bağlı olmak zorunluluğunda olan çok kritik hastalar için bile uygun şartlar sağlanırsa mümkündür.

İmmobil hasta/medikal eskort hizmet kategorileri

Medikal Destek 1

İçerik: Temel destek, sıvı perfüzyonu, kritik ilaç perfüzyonu, solunum cihazı, O2, devamlı hemodinamik takip

Medikal Destek 2

İçerik: Temel destek, sıvı perfüzyonu, kritik ilaç perfüzyonu, solunum cihazı, O2, devamlı hemodinamik takip, ağır travma/beden stabilizasyonu gereksinimi

Medikal Destek 3

İçerik: Temel destek, sıvı perfüzyonu, kritik ilaç perfüzyonu, solunum cihazı, O2, devamlı hemodinamik takip, ağır enfekte hasta