Beyin Cerrahisi

Sinir sisteminin, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalına nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) denir.

Beyin cerrahisi, son dönemde tıbbi teknolojilerdeki ilerlemelerle beraber hem tanı yöntemleri hem de cerrahi alet ve malzeme açısından hızla gelişen bir bilim dalı haline gelmiştir.

BT, MR, PET, Anjiografi, BT Anjiografi, EEG, Uyku EEG’si, EMG, Doppler Ultrasonografi tetkikleri sinir sistemini tutan yer kaplayıcı, damar tıkayıcı ve kanamaya neden olan lezyonların tanısını oldukça kolaylaştırmaktadır.

Nöroşirurjinin ihtiyaç duyduğu bu tanı amaçlı teknolojik cihazların tümü Türkiye’de bir çok merkezde tecrübeli beyin cerrahlarının kullanımına sunulmuş ve böylelikle tedavilerdeki başarı oranı hızla artmıştır.

Medexclusive danışmanlarına ulaşarak, ihtiyaç duyduğunuz beyin cerrahisi teşhislerine ve tedavilerine Türkiye’de kolayca ulaşabilirsiniz.

Medexclusive ile Türkiye’de tedavi olabileceğiniz hastalıklar:

  • Beyin tümörleri
  • Beyin kanamaları
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Kafa travmaları
  • Vertebral kolon travmaları, omurilik tümörleri
  • Periferik sinir kesileri, basıları
  • Medikal tedaviye cevap vermeyen epilepsiler

Türkiye’de, nöroşirurji bölümlerinde nörolojik muayeneler ve gelişmiş araştırma yöntemleriyle tanısı konan hastalar, güncel tekniklerle ameliyat edilmekte, ihtiyaç duyulursa yeterli yoğun bakım takibi sağlanmakta ve en kısa sürede normal yaşama dönmeleri için çalışılmaktadır.