S覺k癟a sorulan sorular

 • Hangi durumlardaki hastalar hava yoluyla tansfer edilebilir?

  • Detayl覺 bilgi payla覺m覺 saland覺覺 m羹ddet癟e, her kritik hastan覺n d羹nya 羹zerinde her hangi bir noktaya ta覺nabilmesi m羹mk羹nd羹r. Hizmet talep edenler, hastan覺n g羹venlii ve s羹re癟lerin kritiklii nedeniyle Medexclusive taraf覺ndan deneyimlenen s羹re癟ler sonucunda oluan hizmet prensiplerine uymal覺d覺r.
 • Transferde tarifeli u癟ak m覺 繹zel u癟ak m覺 kullan覺l覺yor?

  • Medexclusive, hem 繹zel hem de tarifeli seferler ile hasta transferi yapabilmektedir. Her iki durumda da u癟a覺 hastan覺n durumu ve ihtiya癟lar覺na g繹re en son teknoloji 羹r羹n羹 hasta yaam destek ekipmanlar覺 ile donatmakta ve gerekli eskort ekibini salamaktad覺r.
 • Medexclusive taleplere ne kadar s羹rede cevap veriyor?

  • Taleplere birka癟 saat i癟inde mutlaka d繹n羹lmektedir. Medexclusive prensipleri ve hizmet gerekliliklerinin hasta/hasta yak覺nlar覺 taraf覺ndan kabul edilmesi halinde hastan覺n medikal durumu ve hizmet talep edilen b繹lgenin artlar覺n覺n izin verdii en k覺sa s羹rede hasta transfer s羹reci balat覺lmaktad覺r.
 • Hasta hava transferini Medexclusive ile yapmay覺 kabul ettim. Ne kadar s羹rede transfer bal覺yor?

  • Transfer; hastan覺n transfere haz覺r hale getirilmesi, hasta transferinin ger癟ekleecei u癟a覺n 繹zel ya da tarifeli u癟u olmas覺, hastaya refakat edecek medikal personelin ve hasta yak覺n覺n覺n haz覺rlanmas覺 ad覺mlar覺 Medexclusive prensiplerinin uygulanmas覺 halinde 6 saat ile 48 saat aras覺nda deien bir s羹rede ger癟ekleir.
 • Hasta transfer haz覺rl覺覺nda Medexclusive ekibi hastay覺 yerinde deerlendiriyor mu?

  • Medexclusive taraf覺ndan 癟ok kritik olarak tan覺mlanan hasta ya da hasta yak覺n覺 taraf覺ndan talep edilmesi halinde transfer 繹ncesinde hastan覺n bulunduu yere gidilerek durum yerinde deerlendirilmektedir. Transfer i癟in 癟ok daha g羹venli artlar覺n oluturulmas覺 salanmaktad覺r. Hatta bu 繹n ziyaretle tedavi de y繹nlendirilerek transfer sonras覺 ve sonras覺ndaki s羹re癟lerde daha olumlu sonu癟lar覺n al覺nmas覺 salanabilir.
 • Hasta transfer 繹ncesi haz覺rl覺覺 nedir? Ad覺mlar覺 nelerdir?

  • Transfer 繹ncesi haz覺rl覺kta ad覺mlar:
  • Ad覺m 1: Primer sal覺k kuruluu ya da hekimden hastan覺n ayr覺nt覺l覺 epikrizinin temin edilmesi.
  • Ad覺m 2: Hastan覺n ilgili hekimi ile Medexclusive medikal personelinin temas覺n覺n salanmas覺.
  • Ad覺m 3: Prosed羹r羹n ilerlemesi i癟in FIT TO FLY formunun doldurulmas覺.
 • Hasta yak覺nlar覺 nas覺l bir haz覺rl覺k yapmal覺d覺r? Hizmet bedeli nas覺l 繹denir?

  • Hasta yak覺nlar覺 hastan覺n t羹m resmi seyahat belgelerini haz覺rlamal覺d覺r. Hava yoluyla hasta transferinde 羹cretler pein olarak 繹denmektedir. Buna g繹re haz覺rl覺klar覺 olmal覺d覺r. Hasta ile birlikte transfere kat覺lacak olan hasta yak覺n覺 gidilen noktada t羹m prosed羹rleri (hasta yat覺 kay覺tlar覺, vize gibi resmi prosed羹rler...) yerine getirebilecek yetkinlikte olmal覺d覺r.
 • Gidilen noktada hasta yak覺n覺 olarak nerede konaklayaca覺m? ehir i癟i transferlerini nas覺l yapaca覺m?

  • Medexclusive dier t羹m s羹re癟leri y繹netir. Hasta yak覺nlar覺n覺n gelinen noktadaki konaklama ve ehir i癟i transfer taleplerine Medexclusive taraf覺ndan ivedilikle yan覺t verilir.
 • Hasta transferinin riskleri var m覺?

  • Hasta yak覺nlar覺 t羹m s羹re癟lerden haberdar olmal覺, hasta transferinin baz覺 riskleri olduunu kabullenmelidirler. Hava transferine ihtiya癟 duyan hastalar覺n bir k覺sm覺 medikal olarak kritik kabul edilen durumda olduklar覺 i癟in her zaman t羹m riskler g繹z 繹n羹nde bulundurulmal覺d覺r.
 • U癟akta yak覺n覺ma elik edebilir miyim?

  • zel u癟akla ve tarifeli seferlerle hasta transferi s覺ras覺nda hastaya maksimum iki yak覺n覺 elik edebilmektedir.
 • Medexclusive karayolu ile hasta transfer ediyor mu?

  • Medexclusive, ekip yap覺s覺 ve hizmet standartlar覺 ile 癟ok kritik ve 繹zel tecr羹be gerektiren hava yolu ile hasta transferi konusunda hizmet vermektedir. Karayolu ile transfer i癟in kaynaklar覺m覺z覺 y繹nlendirdiimizde daha fazla ihtiyac覺 olan ve kritik durumdaki hastalar覺m覺za kesintisiz hizmet verme standartlar覺m覺z覺 riske atm覺 oluyoruz; bu nedenle ancak k覺sa mesafelerde baka alternatifi olmayan 癟ok kritik hastalar覺n transferini ger癟ekletirmekteyiz.