Hematoloji (Kan) Hastal覺klar覺

Medexclusive, hematolojik hastal覺klar覺n tan覺 ve tedavisi i癟in T羹rkiyedeki hematoloji merkezleriyle birlikte ilgili hastalar覺n tedavi s羹re癟lerini 羹stlenmektedir.

Hematoloji alan覺nda lenfoma, multipl miyeloma ve l繹semi gibi lenf ve kan kanserlerine T羹rkiyedeki hematoloji merkezlerinde y羹ksek baar覺 oranlar覺yla doru tehis koyulabilmekte ve tedavisi planlanabilmektedir.

Bunun d覺覺nda demir eksiklii ve vitamin eksikliine bal覺 kans覺zl覺klar, Akdeniz anemisi, trombosit eksiklii, l繹kosit hastal覺klar覺 ya da kanama ve p覺ht覺lama bozukluklar覺 gibi kanser d覺覺 kan hastal覺klar覺na da Medexclusive desteiyle T羹rkiyede tan覺 ve tedavi imkan覺 salanmaktad覺r. Ayr覺ca kemik ilii aspirasyon ve biyopsileri yap覺lmakta, bu suretle kesin tan覺ya ula覺labilmektedir.

Medexclusive hastalar覺n ruhsal durumlar覺n覺 korumay覺 ve tedavinin daha verimli ge癟mesini salamak ad覺na psikolog ve psikiyatrlardan oluan t覺bbi ekiple psikolojik destek hizmeti salamaktad覺r.

T羹rkiyede Medexclusive ile tedavi hizmeti alabileceiniz hematolojik hastal覺klar;

  • Lenfoma Kanseri
  • Multipl miyeloma Kanseri
  • L繹semi
  • Akdeniz Anemisi
  • L繹kosit Hastal覺klar覺
  • Kans覺zl覺k
  • Trombosit Eksiklii
  • P覺ht覺lama ve Kanama Bozukluklar覺