Onkoloji

Medexclusive, b羹nyesindeki hastanelerle, t覺bbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi alan覺nda tecr羹beli ve uzman hekimler ile g羹n羹m羹z羹n en 繹nemli sal覺k sorunu kanser hastal覺覺n覺n tan覺 ve tedavisi i癟in 癟al覺覺lmaktad覺r.

Kanser, g羹n羹m羹zde her 羹癟 kiiden birinin 繹mr羹 boyunca yakalanabilecei yayg覺n bir hastal覺k haline geldi.

D羹nyada her y覺l binlerce hastaya kanser tan覺s覺 konuluyor. Kad覺nlarda en s覺k rastlanan kanser t羹rleri meme ve rahim kanserleri iken, erkeklerde prostat ve akcier kanserlerine s覺kl覺kla rastlan覺yor. Gelien t覺bbi imkanlar, erken tan覺 ve koruyucu tedbirler sayesinde kanser art覺k bir 癟ok t羹r羹nde baa 癟覺k覺labilir veya iyiletirilebilir bir hastal覺k haline geldi.

Kanserle m羹cadele etmede en etkin yol; kansere yakalanmadan 繹nce koruyucu tedbirleri almaktan ge癟er. D羹zenli aral覺klarla yap覺lan kanser taramalar覺 sayesinde art覺k hastal覺k erken evrelerde tespit edilebilmekte, bu da tedavi s羹re癟lerini kolaylat覺rmakt覺r.

Medexclusive in sunduu 癟eitli kanser taramalar覺 ve check-uplar ile kanserden korunabilirsiniz.

Eer kanser tehisi konulmu ve tecr羹beli, uzman hekimlerin kontrol羹nde ileri teknoloji t覺bbi cihazlarla tedavinizin ger癟ekletirilmesini istiyorsan覺z medexclusivee bavurman覺z yeterli.

Kanser Nedir?

V羹cudun yap覺 talar覺 olan h羹creler bir araya gelerek dokular覺, dokular ise organlar覺 olutururlar. Bu d繹ng羹de, kanser organlarda ve dokularda deil, h羹cresel aamada balar.

Normal olarak v羹cudun ihtiyac覺na g繹re bu h羹creler oluur, b羹y羹r, b繹l羹n羹r ve gerekli olan yeni h羹creleri meydana getirirler. Yaland覺klar覺nda ise 繹l羹rler ve yerlerine yenileri gelir.

Bazen bu d繹ng羹 bozulur; v羹cudun kontrol羹 d覺覺nda fazla miktarda h羹cre oluur veya yal覺 h羹creler 繹lmeleri gerektii halde 繹lmezler. Bu anormal h羹crelerin kontrol d覺覺 b羹y羹mesi sonucu oluan doku k羹tlesine t羹m繹r denir. T羹m繹rler iyi ya da k繹t羹 huylu olabilir. K繹t羹 huylu olanlar, yani kanserler;

 • Hayat覺 ciddi ekilde tehdit ederler;
 • Bazen v羹cuttan 癟覺kar覺labilirler ancak yeniden b羹y羹yebilirler, yani n羹ks edebilirler;
 • Kanser h羹creleri komu organlara ve dokulara yay覺labilir ve onlara zarar verebilirler.

Sadece komu deil uzak organlara da atlayabilirler ve yeni t羹m繹rler oluturabilirler.

Onkoloji Nedir?

T羹m繹rleri inceleyen t覺p dal覺na Onkoloji denir. Oncos ( = ilik ) ve logos ( =bilim ) Latince kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluturulmu bir deyimdir.

Onkoloji, kendi i癟inde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi olarak iki dala ayr覺l覺r.

Medikal Onkoloji Nedir?

Medikal Onkoloji, 襤癟 Hastal覺klar覺 Bilim Dal覺n覺n bir alt dal覺 olmakla beraber, kanser hastal覺覺n覺n tehis ve tedavi s羹re癟lerini d羹zenleyen t覺bbi b繹l羹m羹d羹r. Kemoterapi tedavisini d羹zenleme sorumluluu ve yetkisi bu dala aittir. Medikal Onkoloji hekimleri, onkoloji hastalar覺n覺n tedavi s羹re癟lerini, kemoterapi uygulamalar覺n覺 takip ederler. Bu s羹re癟te t覺bbi ihtiya癟 繹ng繹r羹ld羹羹nde radyasyon onkolojisi hekimleri ile birlikte hareket ederler.

Radyasyon Onkolojisi Nedir?

Kanser hastalar覺n覺n Radyoterapi ( I覺n Tedavisi ) uygulamalar覺n覺 yapan onkoloji dal覺d覺r.

Radyasyon Onkolojisi, iyonizan 覺覺nlar覺 tek ba覺na veya dier tedavi y繹ntemleri ile birlikte kanserli hastalar覺n ve baz覺 benin hastal覺klar覺n tedavisi amac覺 ile uygular. Radyoterapi, 覺覺n (ua) tedavisi ile e anlaml覺d覺r. G羹n羹m羹zde kanser tedavisi ile ilgili bilim dallar覺n覺n onkoloji genel tan覺m覺 alt覺nda s覺n覺fland覺r覺lmas覺 nedeni ile radyoterapi yerine Radyasyon Onkolojisi terimi kullan覺lmas覺 tercih edilmektedir. Ayr覺ca, Radyasyon Onkolojisi, kanser eitimi veren bilim dallar覺 i癟inde tek ana bilim dal覺d覺r.

Kemoterapi Tedavisi

Kanser h羹crelerini tahrip eden, b羹y羹me ve 癟oalmas覺n覺 engelleyen kanser ila癟lar覺 kullan覺larak yap覺lan tedaviye kemoterapi denir.

Kemoterapi tek ba覺na kullan覺labilecei gibi radyoterapi ile birlikte, ameliyattan 繹nce ya da sonra uygulanabilmektedir. Kemoterapide bir癟ok deiik ila癟 kullan覺lmaktad覺r. Tedavinizde tek bir ila癟 kullan覺labilecei gibi birka癟 ila癟 birlikte de kullan覺labilir.

Kemoterapinin amac覺 nedir?

Kanserin t羹r羹 ve gelime evresine g繹re deimekle birlikte kemoterapinin kullan覺m ama癟lar覺 unlard覺r:

 • Hastal覺覺 tedavi etmek
 • Hastal覺覺n yay覺lmas覺n覺 繹nlemek
 • Hastal覺覺n b羹y羹mesini yavalatmak
 • Baka bir yere yay覺lm覺 olma ihtimali olan kanser h羹crelerini yok etmek
 • Hastal覺a bal覺 rahats覺zl覺klar覺 / ik璽yetleri azaltmak

Kemoterapi 襤la癟lar覺 nas覺l etki eder?

Kemoterapi ila癟lar覺n覺n hemen hepsi kan yoluyla v羹cuda da覺l覺r ve t羹m繹rl羹 h羹crelerin b繹l羹n羹p 癟oalmalar覺n覺 engeller.

Kemoterapi ila癟lar覺 t羹m繹rl羹 h羹creleri 繹ld羹r羹rken, bu ila癟lardan sal覺kl覺 h羹creler de etkilenebilir. Bu durum 癟ounlukla ge癟ici olan yan etkilere neden olabilir. Normalde h覺zl覺 癟oalmas覺 gereken h羹creler (sa癟 ve k覺llar, a覺z ve sindirim sistemini kaplayan h羹creler, kan h羹creleri) daha 癟ok etkilenir. Ancak bu h羹creler kendilerini tedavi sonras覺 yenileyebilir. Bu h羹crelerin etkilenme d羹zeyi ila癟lara ve kiiye g繹re deiiklik g繹sterir.

Hangi ila癟lar kullan覺l覺r ve ila癟lar nas覺l verilir?

Kemoterapi t羹r羹ne ve yay覺l覺m覺na bal覺 farkl覺 gruplamalar yap覺larak, tedavide 100'羹n 羹st羹nde ila癟 kullan覺lmaktad覺r. Farkl覺 etki mekanizmalar覺 ve farkl覺 yan etkileri olan bu ila癟lar, kanser h羹cresi 羹zerindeki etkilerine, hastal覺覺n evresine, hastan覺n mevcut genel durumuna g繹re tek balar覺na veya birka癟 ilac覺n birlikte verilmesi eklinde uygulanabilirler. Genelde kanser h羹crelerini daha etkin bir ekilde yok etmek ve yan etkileri azaltmak i癟in birka癟 ila癟 birden belli bir s覺ra ve s羹rede uygulan覺r.

Kemoterapi ila癟lar覺 genellikle d繹rt yolla verilir:

 • A覺zdan tablet veya kaps羹l eklinde
 • Damardan inf羹zyon eklinde
 • Kas i癟ine enjeksiyon yolu ile
 • Kas i癟ine enjeksiyon yolu ile

zel durumlarda beyin omurilik s覺v覺s覺na veya v羹cut boluklar覺na da enjekte edilebilir. 襤lac覺n uygulama ekli kanserin yerletii b繹lgeye, t羹r羹ne ve ilac覺n 繹zelliklerine g繹re deimektedir.

Kemoterapi uygulamas覺 s覺ras覺nda ar覺 hissedilir mi?

Kan alma ya da herhangi bir enjeksiyon s覺ras覺nda hissedilenden daha fazla ar覺 ya da ac覺 hissedilmez.

Kemoterapi nerede uygulan覺r?

Damardan inf羹zyon eklinde verilen kemoterapi bir hastanede yatarak veya poliklinikte "ayaktan kemoterapi 羹nitelerinde" uygulanabilir.

Medexclusive, kemoterapi hastalar覺 i癟in en uygun koullar覺 bar覺nd覺ran 繹zel kemoterapi merkezleri ile 癟al覺maktad覺r. 襤htiya癟 veya talep halinde kemoterapi hastalar覺 T羹rkiyede uygun bir hastanede yatarak da tedavilerini alabilirler.

Kemoterapinin s羹resi ve s覺kl覺覺 ne olmal覺d覺r?

Kemoterapi uygulamas覺n覺n s羹resi, ila癟lar覺n dozu ve verili s覺kl覺覺 hastal覺覺n t羹r羹ne, kullan覺lan ila癟lara ve hastal覺覺n ila癟lara verdii cevaba bal覺d覺r. T羹m kanser h羹crelerini yok etmek i癟in kemoterapinin bir kez uygulanmas覺 yeterli deildir. Hastal覺覺n t羹r羹ne, genel uygulanmas覺 gerekmektedir.

Tedavi s羹resi, s覺kl覺覺 ve ila癟 dozlar覺 繹nceden belirlenmi baz覺 protokollere g繹re ayarlan覺r. Kemoterapi, g羹nl羹k, haftal覺k, ayl覺k gibi deiik s羹relerle verilebilir. Uygulanacak olan tedavi protokol羹n羹n s羹resi ve s覺kl覺覺 uzman hekim taraf覺ndan hastan覺n kiisel ihtiya癟 ve durumuna g繹re 繹zel olarak ayarlanacakt覺r. Ancak planlanan tedavi s羹resi hastan覺n verecei tepkiye ve tedavi ihtiyac覺na g繹re deiebilir, tedavi uzayabilir ya da baka tedavi protokollerine ge癟ilebilir.

Kemoterapi ila癟lar覺n覺n istenmeyen etkilerinden v羹cudu korumak amac覺yla her tedaviyi bir dinlenme d繹nemi takip eder. Dinlenme d繹nemlerini en iyi ekilde deerlendirilerek (iyi ve dengeli beslenme, bula覺c覺 hastal覺klardan korunma gibi) tedavi d繹nemlerinin daha rahat ge癟irilmesi salan覺r.

zellikle kemoterapi tedavisi s羹recinde takip edilecek diyetin tedaviye olumlu katk覺s覺 olabilecei bilimsel olarak kabul g繹rmektedir. Medexclusive, bu s羹re癟teki hastalar覺n tedavisine destek i癟in hastalar覺n覺 繹zel diyetisyenlere y繹nlendirebilir.

Radyoterapi Tedavisi

Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi, radyoaktif 覺覺nlarla tedavi demektir. T羹m繹re tedavi amac覺yla y羹ksek enerjili 覺覺nlar uygulan覺r. Ama癟 kanserli h羹crelerin 繹lmesidir. B繹ylece Radyoterapi ile kanserin b羹y羹mesi, 羹remesi daha sonra v羹cuda yay覺lmas覺 繹nlenir. Radyoterapi daha seyrek olarak, kanser d覺覺 hastal覺klarda da kullan覺lmaktad覺r.

Radyoterapi; kanserin tedavisinde gereine g繹re tek tedavi y繹ntemi olarak kullan覺labilir. Ameliyat 繹ncesi, sonras覺 ya da kemoterapi beraberliindeki uygulamalar doktorunuzun se癟imine g繹re yap覺l覺r. Tek ba覺na yap覺lmas覺na veya dier tedavilerle birletirilmesine g繹re 癟eitli isimler alt覺nda gruplanabilir. Kanser tedavisinde s覺k duyaca覺n覺z radyoterapi ekli adjuvan radyoterapidir. K覺sa tan覺mlamayla koruyucu ama癟la yap覺lan tedaviler i癟in kullan覺l覺r. Daha 繹nce yap覺lan cerrahi tedaviden sonra hastada mevcut t覺bbi y繹ntemlerle g繹sterilebilen hastal覺k yoktur, eer benzer hastalardan elde edilen bilgilere dayanarak n羹ks olas覺l覺覺 y羹ksek ise hastaya koruyucu olarak radyoterapi yap覺l覺r ve adjuvan radyoterapi bal覺覺 alt覺nda toplan覺r.

Radyoterapi Nas覺l Uygulan覺r?

Radyoterapinin en s覺k uygulama ekli eksternel (d覺tan) uygulamad覺r. Hasta d羹z bir tedavi masas覺n覺n 羹zerine yatar. Makinadan 覺覺nlar 繹nceden yap覺lan planlamaya uyarak hasta b繹lgeye y繹neltilir. 襤nsan v羹cudu bu 覺覺nlar覺 hissedemez. Tedavi s覺ras覺nda v羹cuda deen bir ey yoktur, ar覺 sanc覺 duyulmaz. Tedavinin eksenini artt覺rmak ve yan etkileri azaltmak i癟in radyoterapi seanslara b繹l羹nerek yap覺l覺r. Genel yakla覺m, haftada 5 g羹n tedavi uygulanmas覺 ve 2 g羹n v羹cudun dinlendirilmesidir.

Radyoterapinin iki aamas覺 vard覺r. 襤lk aama planlamad覺r. Planlama hem 覺覺nlanacak b繹lge hemde bu b繹lgenin i癟inde veya yak覺n覺nda korunmas覺 gereken doku veya organlar覺n belirlenmesi ve 覺覺nlar覺n m羹mk羹n olan en uygun da覺l覺mla y繹netilmesidir. I覺nlanan b繹lge ve hastal覺覺n 繹zelliine g繹re g繹r羹nt羹leme y繹ntemleri kullan覺larak planlamaya esas olacak g繹r羹nt羹 al覺n覺r. Eer bilgisayarl覺 planlama yap覺lacaksa planlama i癟in daha 繹nceden 癟ekilmi olsa dahi bilgisayarl覺 tomografi, MR veya PET-CT 癟ekilir.Planlama,sal覺k fizik癟isi ve doktorun birlikte 癟al覺mas覺 ile yap覺l覺r.Kullan覺lacak teknik ve merkezin imkanlar覺na g繹re zaman ve emek gerektirir.

Radyoterapi Uygulama Aamalar覺

襤lk bavuruda hastan覺n deerlendirmesi yap覺l覺r. Daha 繹nceden yap覺lan tetkikler ve mevcut raporlar karar verdirici d羹zeyde deilse, eksikler tamamlan覺r. Tedavi ve yan etkileri hakk覺nda bilgi verilir. Genelde verilecek radyasyonun toplam dozu k羹癟羹k ve eit dozlara b繹l羹nerek, g羹nl羹k seanslar halinde hafta sonu hari癟 haftan覺n be g羹n羹 uygulan覺r. T羹m繹r羹n tipine bal覺 olrak tedavi s羹resi 1 g羹nden 8 haftaya kadar deiebilen ekilde olabilir. Uygun durumlarda tedavi b繹lgesine g繹re, g羹nl羹k dozlar y羹ksek tutularak toplam tedavi s羹resi k覺salt覺l覺r. Tedavi say覺s覺 her zaman hastal覺覺n boyutu ile balant覺l覺 deildir. Hastalar younlukla uzun tedavileri daha ciddi hastal覺km覺 gibi alg覺lama yanl覺l覺覺na d羹erler.

Radyoterapi uygulanacak t羹m hastalarda ilk olarak tedavi pozisyonu belirlenir. Bunun i癟in tedavi esnas覺nda hareket etmesini 繹nleyecek her hasta i癟in 繹zel yap覺lan maske veya vakum yataklar覺 oluturulur. rnein; ba-boyun kanserleri i癟in maske, akcier ve meme kanserlerinde 繹zel yataklar haz覺rlan覺r. Baz覺 hastalar ise ayar seviyeleri deitirilebilen sabitleyici sistemlerle tedaviye al覺n覺r. Bunlar覺n hi癟biri ac覺 veren uygulama deildir. Bundan sonra tedavi pozisyonunda planlaman覺n ilk aamas覺 olan sim羹lasyon yap覺l覺r.

Elde edilen g繹r羹nt羹ler DICOM balant覺s覺 ile planlama bilgisayar覺na aktar覺l覺r. Hedef yer (tedavi edilecek b繹lge) ve 癟evresindeki organlar bu g繹r羹nt羹lerde iaretlenerek (konturlama) haz覺rl覺k tamamlan覺r. Sal覺k fizik癟isine uygulanacak teknik ve tedavi detay覺 aktar覺l覺r. Sal覺k fizik癟isi plan覺n fizik verilerini oluturur. Bu verilerin t覺bbi uygunluunun kontrol羹, uygulanabilirlii kontrol edilir. Gereken deiiklikler yap覺l覺r. Baz覺 durumlarda plan覺n t羹m羹 ile batan yap覺lmas覺 ve teknik deiiklii gerekebilir.