Oksi. Hızı (lt/min)
Bası Cerrahi Dolaşım Diabetik Diğer
Yok
Dopamin
ug/kg/min
Dobutamin
ug/kg/min
Noradrenalin
ug/kg/min
.
Yardımsız
Yardımla
Hareketsiz
Yürüme
Tuvalet
Beslenme
Add files...