Organ Nakli

B繹brek Yetmezlii ve b繹brek nakli

B繹brekler hayati 繹nemi olan organlard覺r. Bal覺ca ilevleri v羹cudumuzun su, tuz, kalsiyum dengesinin salanmas覺 ve idrar arac覺l覺覺 ile zararl覺 maddelerin v羹cuttan at覺lmas覺n覺 salamakt覺r. Ayr覺ca k覺rm覺z覺 kan h羹creleri ve kemik yap覺m覺 ile ilgili g繹revleri vard覺r.

B繹brek yetmezlii ise b繹brein bahsedilen bu ilevlerinin bozulmas覺 sonucu ortaya 癟覺kan bir durumdur.

B繹brek yetmezlii sonucu b繹breklerin insan hayat覺n覺 s羹rd羹rmeye yetecek fonksiyonlar覺n覺 yapamamas覺 nedeniyle, canl覺 ya da hayat覺n覺 kaybetmi bir vericiden al覺nacak yeni bir b繹brein ameliyatla v羹cuda yerletirilmesi ilemine b繹brek nakli denir.

T羹rkiyede b繹brek nakli operasyonlar覺 Avrupa 羹lkelerine oranla 癟ok daha s覺k ve %99.5lere varan baar覺 oran覺yla ger癟ekletiriliyor. Bu tecr羹be ve baar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda b繹brek nakli operasyonlar覺 i癟in T羹rkiye kesinlikle en 繹nemli adreslerden biri oluyor.

Medexclusive, T羹rkiyenin en se癟kin Organ nakli merkezleriyle nakil ihityac覺 duyan hastalar覺 bir araya getirebilecek ve hastan覺n konforu i癟in t羹m ihtiyaclar覺 kar覺layabilecek alt yap覺ya sahiptir.

B繹brek yetmezlii sonucu b繹breklerin insan hayat覺n覺 s羹rd羹rmeye yetecek fonksiyonlar覺n覺 yapamamas覺 nedeniyle, canl覺 ya da hayat覺n覺 kaybetmi bir vericiden al覺nacak yeni bir b繹brein ameliyatla v羹cuda yerletirilmesi ilemine b繹brek nakli denir.

B繹brek nakli ger癟ekletikten sonra;

Yetikinler:

  • Sal覺kl覺 insanlar gibi yiyip i癟ebilirsiniz.
  • 襤stediiniz yere seyahat edebilirsiniz.
  • 襤stediiniz her ite 癟al覺abilirsiniz.
  • ocuk sahibi olabilirsiniz.
  • Yaam kaliteniz artar, yaam s羹reniz iki bu癟uk kat uzar.

  • 襤stedikleri gibi okula gidebilir ve eitim alabilirler.
  • 襤stedikleri oyunu, istedikleri s羹rece oynarlar.
  • B羹y羹meleri ve gelimeleri normale d繹ner.

B繹brek nakli y繹ntemleri nelerdir?

1- Kadavradan Nakil

lm羹 kiilerin bedenlerinden b繹breklerinin uygun y繹ntemlerle al覺narak, doku uyumu olan b繹brek hastalar覺na nakledilmesi y繹ntemine denir. Kadavradan nakil, beyin 繹l羹m羹 gelimi, organlar覺n覺 ba覺lam覺 ve ailesinin onay覺 al覺nm覺 kiilerden al覺nan organlarla ger癟ekleir.

2- Canl覺 Vericiden Nakil

Direkt Nakil

B繹brek hastas覺 kiinin ailesinden, akrabalar覺ndan (4. derece dahil) ve h覺s覺m akrabalar覺 i癟inden yap覺lan incelemeler sonucu uygun bulunan g繹n羹ll羹 kiilerden b繹brek al覺narak yap覺lan nakil ilemidir.

Kan uyumunda, RH (pozitif - negatif) farkl覺l覺覺 nakil olmaya engel deildir. G羹n羹m羹zde kan grubu uyum sorunu 癟apraz nakil sayesinde 繹nemini kaybetmitir.

apraz Nakil

Baz覺 b繹brek hastalar覺, b繹brek vericileri olmas覺na ramen kan ve doku uyumazl覺覺 nedeniyle kendi vericilerinden b繹brek alamayabilirler. Bu durumda kar覺l覺kl覺 iki 癟ift aras覺nda birinin vericisinden dierinin al覺c覺s覺na b繹brek nakli yap覺labilmektedir. Bu nakil ilemine 癟apraz nakil denir. G羹n羹m羹zde kan grubu uyumsuzluu sorunu 癟apraz nakil ile 癟繹z羹lmektedir.

B繹brek nakli haz覺rl覺覺 s羹reci

B繹brek nakli haz覺rl覺覺 s羹reci

Medexclusivein birlikte 癟al覺t覺覺 hastanelerde, vericisi olan b繹brek hastalar覺 ve vericileri, direkt ya da 癟apraz nakil operasyonlar覺 i癟in t羹m haz覺rl覺klar覺 yap覺larak maksimum 1 hafta i癟erisinde ameliyata haz覺r hale getirilirler. Ameliyat ve nakil karar覺n覺n resmi olarak al覺nmas覺 i癟in, t羹m tetkikler 癟覺kt覺ktan sonra, farkl覺 branlarda uzmanlam覺 hekimlerin bulunduu Organ Nakil Konseyleri toplanarak operasyon i癟in son karar覺 verir.

B繹brek nakli ile ilgili s覺k癟a sorulan sorular

Nakilden baka bir yol var m覺d覺r?

B繹brein fonksiyonunu ancak bir b繹brek tam olarak yerine getirebilir. B繹brein t羹m g繹revlerini yerine getiremese de hastan覺n yaam覺n覺 devam ettirmesini salayan y繹ntem diyaliz y繹ntemidir. Baka hi癟bir organ yetmezliinde diyaliz gibi bir yol yoktur. B繹brek hastalar覺 bu nedenle dier organ yetmezlii hastalar覺na g繹re ansl覺d覺r.

Hepatit B ya da C (sar覺l覺k) hastal覺覺 nakil i癟in engel midir?

Hepatit B ve C hastal覺覺 olan kiilere de nakil operasyonu yap覺labilir. T羹rkiyede, bu durumda olan hastalar覺n %90覺na nakil ger癟ekletirmitir.

B繹brek nakli olan kiiler ileride 癟ocuk sahibi olabilir mi?

B繹brek naklinin en b羹y羹k avantajlar覺ndan biri de 癟ocuk sahibi olma ihtimalini art覺rmas覺d覺r. reme h羹creleri 癟oalma 繹zeliini yitirmemise, nakilden sonra h覺zla 癟oalarak 癟ocuk sahibi olma ihtimalini art覺r覺r. Ancak bunun i癟in belli bir zaman ge癟mesi gerekir.

Verici ile al覺c覺n覺n kan grubu tutmuyorsa ne yap覺labilir?

Kan grubunda Rh覺n (pozitif - negatif) hi癟bir 繹nemi yoktur. Kan grubu 0 olan vericiler t羹m kan gruplar覺na b繹brek verebilirler. Kan grubu AB olan al覺c覺lar ise t羹m kan gruplar覺ndan b繹brek alabilirler. Bunun d覺覺nda her kan grubu kendi grubuna b繹brek verebilir. Kan grubunun bu ekilde uygun olmad覺覺 durumlarda 癟apraz nakil y繹ntemine bavurulur.

T羹rkiyede organ nakli ger癟ekletiren hekimler, organ nakli konusunda uzmanlam覺, ameliyat say覺s覺 ve baar覺 oranlar覺 bak覺m覺ndan ulusal anlamda en tecr羹beli ekipleridir.

Kan uyumazl覺klar覺nda bavurulan y繹ntem 癟apraz nakildir.

B繹brek nakli kime yap覺l覺r, kime yap覺lmaz?

Yap覺lan incelemeler sonucunda ameliyat olmas覺nda sak覺nca olmayan, tedavi edilmemi bir enfeksiyonu ya da t羹m繹r羹 bulunmayan neredeyse her b繹brek yetmezlikli hasta verici bulunduu takdirde b繹brek nakli olabilir.

Nakil olan hasta 癟al覺abilir mi?

B繹brek nakli olan bir kii nakilden 3 ay sonra normal insan覺n yapt覺覺 ilerin 癟ounda 癟al覺abilir.

Nakilden sonra futbol oynayan sporcular, ameliyat yapan cerrahlar bile vard覺r.

Nakledilen b繹brek 癟al覺maz ise ne olur?

Hasta ya diyalize geri d繹ner ya da organ bulunursa tekrar nakil yap覺labilir.

Canl覺 vericiden b繹brein al覺nmas覺 i癟in yap覺lan ameliyat覺n tehlikesi var m覺d覺r?

Bir kiiyi ameliyat etmeksizin anestezi verip uyutup uyand覺rman覺n bile 癟ok az da olsa riski vard覺r. Vericiden b繹brek 癟覺kar覺lmas覺 yani don繹r nefrektomisi ameliyat覺n覺n riski bir safra kesesi ameliyat覺ndakiyle kar覺lat覺r覺labilecek kadard覺r ve 癟ok d羹羹kt羹r. As覺l 繹nemlisi vericinin hayat覺n覺n geri kalan覺n覺 tek b繹brekli olarak ge癟irmesi nedeniyle de, iki b繹brei de yerinde olan insanlarla kar覺lat覺r覺ld覺覺nda, fazladan risk olumamas覺d覺r.