Organ Nakli

Böbrek Yetmezliği ve böbrek nakli

Böbrekler hayati önemi olan organlardır. Başlıca işlevleri vücudumuzun su, tuz, kalsiyum dengesinin sağlanması ve idrar aracılığı ile zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktır. Ayrıca kırmızı kan hücreleri ve kemik yapımı ile ilgili görevleri vardır.

Böbrek yetmezliği ise böbreğin bahsedilen bu işlevlerinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Böbrek yetmezliği sonucu böbreklerin insan hayatını sürdürmeye yetecek fonksiyonlarını yapamaması nedeniyle, canlı ya da hayatını kaybetmiş bir vericiden alınacak yeni bir böbreğin ameliyatla vücuda yerleştirilmesi işlemine böbrek nakli denir.

Türkiye’de böbrek nakli operasyonları Avrupa ülkelerine oranla çok daha sık ve %99.5’lere varan başarı oranıyla gerçekleştiriliyor. Bu tecrübe ve başarı göz önünde bulundurulduğunda böbrek nakli operasyonları için Türkiye kesinlikle en önemli adreslerden biri oluyor.

Medexclusive, Türkiye’nin en seçkin Organ nakli merkezleriyle nakil ihityacı duyan hastaları bir araya getirebilecek ve hastanın konforu için tüm ihtiyacları karşılayabilecek alt yapıya sahiptir.

Böbrek yetmezliği sonucu böbreklerin insan hayatını sürdürmeye yetecek fonksiyonlarını yapamaması nedeniyle, canlı ya da hayatını kaybetmiş bir vericiden alınacak yeni bir böbreğin ameliyatla vücuda yerleştirilmesi işlemine böbrek nakli denir.

Böbrek nakli gerçekleştikten sonra;

Yetişkinler:

  • Sağlıklı insanlar gibi yiyip içebilirsiniz.
  • İstediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.
  • İstediğiniz her işte çalışabilirsiniz.
  • Çocuk sahibi olabilirsiniz.
  • Yaşam kaliteniz artar, yaşam süreniz iki buçuk kat uzar.

  • İstedikleri gibi okula gidebilir ve eğitim alabilirler.
  • İstedikleri oyunu, istedikleri sürece oynarlar.
  • Büyümeleri ve gelişmeleri normale döner.

Böbrek nakli yöntemleri nelerdir?

1- Kadavradan Nakil

Ölmüş kişilerin bedenlerinden böbreklerinin uygun yöntemlerle alınarak, doku uyumu olan böbrek hastalarına nakledilmesi yöntemine denir. Kadavradan nakil, beyin ölümü gelişmiş, organlarını bağışlamış ve ailesinin onayı alınmış kişilerden alınan organlarla gerçekleşir.

2- Canlı Vericiden Nakil

Direkt Nakil

Böbrek hastası kişinin ailesinden, akrabalarından (4. derece dahil) ve hısım akrabaları içinden yapılan incelemeler sonucu uygun bulunan gönüllü kişilerden böbrek alınarak yapılan nakil işlemidir.

Kan uyumunda, RH (pozitif - negatif) farklılığı nakil olmaya engel değildir. Günümüzde kan grubu uyum sorunu çapraz nakil sayesinde önemini kaybetmiştir.

Çapraz Nakil

Bazı böbrek hastaları, böbrek vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden böbrek alamayabilirler. Bu durumda karşılıklı iki çift arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına böbrek nakli yapılabilmektedir. Bu nakil işlemine çapraz nakil denir. Günümüzde kan grubu uyumsuzluğu sorunu çapraz nakil ile çözülmektedir.

Böbrek nakli hazırlığı süreci

Böbrek nakli hazırlığı süreci

Medexclusive’in birlikte çalıştığı hastanelerde, vericisi olan böbrek hastaları ve vericileri, direkt ya da çapraz nakil operasyonları için tüm hazırlıkları yapılarak maksimum 1 hafta içerisinde ameliyata hazır hale getirilirler. Ameliyat ve nakil kararının resmi olarak alınması için, tüm tetkikler çıktıktan sonra, farklı branşlarda uzmanlaşmış hekimlerin bulunduğu Organ Nakil Konseyleri toplanarak operasyon için son kararı verir.

Böbrek nakli ile ilgili sıkça sorulan sorular

Nakilden başka bir yol var mıdır?

Böbreğin fonksiyonunu ancak bir böbrek tam olarak yerine getirebilir. Böbreğin tüm görevlerini yerine getiremese de hastanın yaşamını devam ettirmesini sağlayan yöntem diyaliz yöntemidir. Başka hiçbir organ yetmezliğinde diyaliz gibi bir yol yoktur. Böbrek hastaları bu nedenle diğer organ yetmezliği hastalarına göre şanslıdır.

Hepatit B ya da C (sarılık) hastalığı nakil için engel midir?

Hepatit B ve C hastalığı olan kişilere de nakil operasyonu yapılabilir. Türkiye’de, bu durumda olan hastaların %90’ına nakil gerçekleştirmiştir.

Böbrek nakli olan kişiler ileride çocuk sahibi olabilir mi?

Böbrek naklinin en büyük avantajlarından biri de çocuk sahibi olma ihtimalini artırmasıdır. Üreme hücreleri çoğalma özeliğini yitirmemişse, nakilden sonra hızla çoğalarak çocuk sahibi olma ihtimalini artırır. Ancak bunun için belli bir zaman geçmesi gerekir.

Verici ile alıcının kan grubu tutmuyorsa ne yapılabilir?

Kan grubunda Rh’ın (pozitif - negatif) hiçbir önemi yoktur. Kan grubu 0 olan vericiler tüm kan gruplarına böbrek verebilirler. Kan grubu AB olan alıcılar ise tüm kan gruplarından böbrek alabilirler. Bunun dışında her kan grubu kendi grubuna böbrek verebilir. Kan grubunun bu şekilde uygun olmadığı durumlarda çapraz nakil yöntemine başvurulur.

Türkiye’de organ nakli gerçekleştiren hekimler, organ nakli konusunda uzmanlaşmış, ameliyat sayısı ve başarı oranları bakımından ulusal anlamda en tecrübeli ekipleridir.

Kan uyuşmazlıklarında başvurulan yöntem çapraz nakildir.

Böbrek nakli kime yapılır, kime yapılmaz?

Yapılan incelemeler sonucunda ameliyat olmasında sakınca olmayan, tedavi edilmemiş bir enfeksiyonu ya da tümörü bulunmayan neredeyse her böbrek yetmezlikli hasta verici bulunduğu takdirde böbrek nakli olabilir.

Nakil olan hasta çalışabilir mi?

Böbrek nakli olan bir kişi nakilden 3 ay sonra normal insanın yaptığı işlerin çoğunda çalışabilir.

Nakilden sonra futbol oynayan sporcular, ameliyat yapan cerrahlar bile vardır.

Nakledilen böbrek çalışmaz ise ne olur?

Hasta ya diyalize geri döner ya da organ bulunursa tekrar nakil yapılabilir.

Canlı vericiden böbreğin alınması için yapılan ameliyatın tehlikesi var mıdır?

Bir kişiyi ameliyat etmeksizin anestezi verip uyutup uyandırmanın bile çok az da olsa riski vardır. Vericiden böbrek çıkarılması yani donör nefrektomisi ameliyatının riski bir safra kesesi ameliyatındakiyle karşılaştırılabilecek kadardır ve çok düşüktür. Asıl önemlisi vericinin hayatının geri kalanını tek böbrekli olarak geçirmesi nedeniyle de, iki böbreği de yerinde olan insanlarla karşılaştırıldığında, fazladan risk oluşmamasıdır.